EURO DELTA

Het overkoepelende orgaan van de Jongeren

EURO DELTA

Euro-Delta is het overkoepelende orgaan van de Jongeren. Het bestaat uit de afdelingen Voorne, Putten, Flakkee en Hoeksche Waard. Dit zijn tevens de vier afdelingen van Euro-Delta. Van ieder afdelingsbestuur zit één bestuurslid in het dagelijks bestuur van Euro Delta. Elke afdeling organiseert jaarlijks 2 of 3 schuurfeesten. Iris van der Wekken is voorzitter van Euro-Delta.

Het dagelijks bestuur wordt ondersteund door twee beroepskrachten: Joar en Arjan. Het dagelijks bestuur komt eens per twee maanden bij elkaar. Ook vinden er zes keer per jaar bestuursledenvergaderingen plaats, de Euro Delta-vergaderingen (dagelijks bestuur + afdelingsbesturen), waarvan er één de ALV betreft.

DOELSTELLING

Doelstelling van de vereniging is officieel gezegd ‘het in stand houden van een plattelandsjongerennetwerk middels ontspanning, ontmoeting, maatschappelijke vorming en kadervorming op sociaal, cultureel, agrarisch, educatief en informatief gebied’. Wij dragen dus concreet bij aan het leefbaar en in stand houden van het platteland en haar bevolking (vooral voor dit laatste punt blijken de schuurfeesten nog altijd zeer effectief…)

HET DOEL BEREIKEN

Om het doel te bereiken maken wij gebruik van initiatieven uit landelijke organisaties zoals daar zijn het APJW (Algemeen Plattelands Jongeren Werk) en het NAJK (Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt) alsmede zusterorganisties als het HAJK en ZAJK (resp. Hollands en Zeeuws Agrarisch Jongeren Kontakt) en de Delta Jongeren (Algemene Zeeuwse Plattelandsjongeren), maar ook van initiatieven vanuit onze eigen afdelingen en hun leden.

    CONCRETE VOORBEELDEN

    Concrete voorbeelden wat betreft het algemeen werk sportevenementen, ontspannings- en ontmoetingsavonden, toneelavonden, kadercursussen, gespreks- en informatieavonden van uiteenlopende aard en het platteland presenteren aan de Nederlandse bevolking middels bijvoorbeeld de ‘Week van het Platteland’. Op agrarisch gebied worden er landbouwkundige gespreksavonden georganiseerd, studieclubs voor jonge agrariërs opgezet, vindt er kadervorming plaats en worden de belangen van met name jonge agrariërs behartigd.

    Begin maart gaan alle afdelingen op het zogenaamde ‘kaderweekend’. Hierin gaan we onder leiding van een deskundige ’teambuilden’, elkaar beter leren kennen en Euro-Delta kracht bij zetten.