Tijdens deze avond heeft Jan van den Berge, eigenaar van Mavenox Online Solutions uit Nieuw- Beijerland, ons informatie gegeven over de Bitcoin en de achterliggende technologie, de “Blockchain”. Hij begon de avond met een korte uitleg over hemzelf. Daarna begon de presentatie! Hij had snel alle aandacht van de leden snel te pakken. Eigenlijk kwam het erop neer dat iedereen weleens had gehoord had over de Bitcoin, alleen niemand echt wist wat de achterliggende gedachte en technologie was van de Bitcoin.

Met de blokchain zijn zo oneindig veel toepassingen mogelijk. Het kan ervoor zorgen dat net als bij het ontstaan van internet, de wereld er over een paar jaar heel anders uit zal zien. Zo zal bijvoorbeeld de Rotterdamse haven binnenkort gebruik maken van de Blockchain, maar ook op agrarisch gebied zijn er vele mogelijkheden.

De avond duurde langer dan gepland, omdat iedereen enthousiaste vragen stelden. Aan het einde van de presentatie kwam er nog een leuke discussie op gang.