Plattelands Jongeren Hoeksche Waard

Nieuws

Informatieavond

Vrijdag 10 november staat er weer een informatieavond gepland. Deze avond zal plaats vinden in de SooS in Klaaswaal. Tijdens de informatieavond zullen er gastsprekers aanwezig zijn die jou vragen zullen beantwoorden! 

Lees meer »

Over de PJHW

De PJHW staat voor Plattelands jongeren Hoeksche waard. Plattelands Jongeren Hoeksche Waard is een vereniging, iedereen in de Hoeksche Waard en omgeving tussen de 16 en de 35 jaar oud kan lid worden. De PJHW telt ongeveer 700 leden. De activiteiten die in het plattelandsjongerenwerk worden georganiseerd, worden in twee groepen (werksoorten) ondergebracht: algemeen werk en agrarisch werk.

Algemeen werk

Dit werk wordt ook wel ‘sociaal cultureel plattelands jongerenwerk’ genoemd. Drie thema’s staan in dit werk centraal, namelijk: ontspanning, ontmoeting en maatschappelijke vorming. In dat kader worden allerlei activiteiten georganiseerd.

Agrarisch werk

Een van de belangrijkste doelen van PJHW is het creëren van een gemeenschap waarin jongeren zich kunnen ontwikkelen, sociale contacten kunnen leggen en de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan activiteiten die gericht zijn op het plattelandsleven. De vereniging organiseert regelmatig evenementen en bijeenkomsten waar jongeren samenkomen om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

In dit werk staat de belangenbehartiging van de jonge boeren en tuinders centraal. Aan deze belangenbehartiging wordt gewerkt door:

  • Het organiseren van gespreksavonden over landbouwkundige onderwerpen;
  • Opzetten van studieclubs voor jonge agrariërs
  • De belangenbehartiging van jonge agrariërs in allerlei organisaties
  • (kader)vorming van jonge agrariërs

Er bestaat een agrarische commissie die door het jaar heen diverse activiteiten organiseert. Zo proberen we iedere 2 jaar naar een grote landbouwbeurs te gaan, er worden diverse informatieavonden gehouden,
bedrijfsexcursies georganiseerd, trekkerpuzzelrit en trekkerbehendigheid.