Algeme leden vergadering


Knallend het nieuwejaar in!

Beste allemaal,

Wat een geweldig nieuwjaarsfeest op 6 januari! Bedankt aan iedereen die aanwezig was en heeft bijgedragen aan het succes. We kijken uit naar een jaar vol prachtige, leuke en onvergetelijke activiteiten met de PJHW. Op naar een fantastisch 2024!

Met vriendelijke groet,

Kevin Blaak, Koen Voordendag, Femke van Gilst, Liesbeth van der Wekken, Marissa Schrauwen, Matthijs van Bergeijk en Wim van de Hoek.


Nieuws


Over de PJHW

De PJHW staat voor Plattelands jongeren Hoeksche waard. Plattelands Jongeren Hoeksche Waard is een vereniging, iedereen in de Hoeksche Waard en omgeving tussen de 16 en de 35 jaar oud kan lid worden. De PJHW telt ongeveer 700 leden. De activiteiten die in het plattelandsjongerenwerk worden georganiseerd, worden in twee groepen (werksoorten) ondergebracht: algemeen werk en agrarisch werk.

Algemeen werk

Dit werk wordt ook wel ‘sociaal cultureel plattelands jongerenwerk’ genoemd. Drie thema’s staan in dit werk centraal, namelijk: ontspanning, ontmoeting en maatschappelijke vorming. In dat kader worden allerlei activiteiten georganiseerd.

Agrarisch werk

Een van de belangrijkste doelen van PJHW is het creëren van een gemeenschap waarin jongeren zich kunnen ontwikkelen, sociale contacten kunnen leggen en de mogelijkheid hebben om deel te nemen aan activiteiten die gericht zijn op het plattelandsleven. De vereniging organiseert regelmatig evenementen en bijeenkomsten waar jongeren samenkomen om ervaringen uit te wisselen en van elkaar te leren.

In dit werk staat de belangenbehartiging van de jonge boeren en tuinders centraal. Aan deze belangenbehartiging wordt gewerkt door:

  • Het organiseren van gespreksavonden over landbouwkundige onderwerpen;
  • Opzetten van studieclubs voor jonge agrariërs
  • De belangenbehartiging van jonge agrariërs in allerlei organisaties
  • (kader)vorming van jonge agrariërs

Er bestaat een agrarische commissie die door het jaar heen diverse activiteiten organiseert. Zo proberen we iedere 2 jaar naar een grote landbouwbeurs te gaan, er worden diverse informatieavonden gehouden,
bedrijfsexcursies georganiseerd, trekkerpuzzelrit en trekkerbehendigheid.