AGRARISCHE COMMISSIE

Kennisuitwisseling tussen het bedrijfsleven en jonge agrariërs
 

DE COMMISSIE

De agrarische commissie is een onderdeel van de Plattelands Jongeren Euro Delta afdeling Hoeksche Waard. De agrarische commissie richt zich vooral op de agrarische leden en agrarisch geïnteresseerden van de PJHW. Het doel van de agrarische commissie is het creëren van een platform van kennisuitwisseling tussen het bedrijfsleven en jonge agrariërs.

WAT DOET DE AGRARISCHE COMMISSIE?

  • Informatieavonden organiseren
  • Trekkerbehendigheid
  • Trekkerpuzzelrit
  • Excursies
  • Beursbezoek

KENNISUITWISSELING

De kennisuitwisseling komt tot stand door het organiseren van excursies en informatiebijeenkomsten. Dit proberen wij te doen door toonaangevende bedrijven te selecteren. De Agrarische commissie bezoekt in samenwerking met de collega PJ’s om de twee jaar een reis naar een beurs in het buitenland. Daarnaast zijn er excursies zoals naar Farm Frites en de Claasfabriek.

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN

Informatiebijeenkomsten worden gehouden met hedendaagse en aansprekende  thema’s zoals schaalvergroting, innovaties, gps en marktbenadering. Daarnaast worden er activiteiten georganiseerd die vanuit het Nederlands Agrarisch Jongeren Contact (www.najk.nl) worden ondersteund. Hierbij valt te denken aan cursussen bedrijfsovername en cursus boekhouden. Ten slotte wordt de zeer succesvolle trekkerbehendigheid georganiseerd

HEB JE EEN VRAAG?

Heb je een vraag of wil je toch nog meer weten wat niet op de site staat, bel dan gerust naar een van de onderstaande personen.

Jelle Knoot
06 54 793 357

Nick Boer
06 24 146 450

Niek Westerlaken
06 11 587 121

Marianne Oudijk 
06 12 730 541

Bart Niemansverdriet
06 15 185 553

Marith van Gilst
06 22 041 329

DE LEDEN

De commissie bestaat uit zeer gemotiveerde jongeren met veel agrarische bagage. De commissieleden zijn: Jelle Knoot, Rik Eijsbertse, Nick Boer, Bart Niemansverdriet, Niek Westerlaken, Marianne Oudijk en Marith van Gilst.

WAAROM LID WORDEN?

Naast het ‘normale’ lidmaatschap van de PJHW  is er een speciaal agrarisch lidmaatschap. Met dit agrarisch lidmaatschap heb je een streepje voor op PJHW leden, door activiteiten die speciaal voor de agrarische leden georganiseerd worden. Ten tweede wordt je lid van het NAJK, dit is een landelijke belangenvereniging die zich richt op de  jonge agrarisch ondernemers die op het punt staan het ouderlijk bedrijf over te nemen of dit net gedaan hebben. Ten slotte heb je als lid veel mogelijkheden een professioneel netwerk in de agri-business op te bouwen.